יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוךבמשפחה
כתבות, סדנאות, פרסומים...

 דעות

דף הבית » דעות » דעות ביהדות על מגוון נושאי הלכה, חגים, תפיסות יהודיות »ברכת אב אוהב לבנוברכת אב אוהב לבנו


21/11/2014
מדוע יצחק אומר לעשו לצוד ציד כתנאי לקבלת ברכה? ומדוע יצחק קירב את עשו ורצה לברכו, למרות שידע שהוא רשע?


יהא השיעור לרפואת הרב זאב בן רות (קרוב)/הרב יהודה יהושע בן רבקה איטה ברנדה (גליק)/ מנחם בן פנינה פערל (שינברגר)/חגי בן חנה (בן ארי)/יהודה יצחק בן איריס(הישראלי)/פסה בן פגא (שטיין) / אסתר בת פסיה לאה (לוי)/רבקה בת שושנה וכל החולים והפצועים בעם ישראל / לע"נ הרב שלמה בן אברהם (גורן) ז"ל / לע"נ יצחק בן אברהם חיים (שמידוב) ז"ל/לע"נ שלושת החטופים: אייל בן אורי (יפרח), גיל-עד מיכאל בן אופיר (שער), יעקב נפתלי בן אבי (פרנקל)הי"ד / ולהרבות בעם ישראל אמונה ובטחון/ אהבה ואחוה ושלום ורעות
כל אב ואם אוהבים את ילדיהם, מייחלים ומתפללים לבריאותם, לאושרם, להצלחתם ועוד ומברכים אותם בהזדמנויות שונות (וגם בערב שבת ובערב יום כיפור). בפרשה מברך יצחק את בניו-את יעקב וגם את עשו, אך הדברים אינם פשוטים. היינו מצפים, שאב שרוצה לברך את בניו, יקרא להם ויברכם. יקרא לבנו האהוב עשו ויברכו במה שברצונו לברכו ויקרא גם לבנו יעקב ויברכו בברכה שמתאימה לו (=ברכת אברהם), אך יצחק קורא רק לעשו ומטיל עליו משימה לצוד עבורו כדי שאח"כ ייתן לו ברכה ואיננו יודעים מה תוכניתו בדבר נתינת ברכה לבנו יעקב.
שאלה למחשבה: מדוע יצחק אומר לעשו לצוד ציד כתנאי לקבלת ברכה?
הצעת תשובה: יצחק הכיר את עשו וידע שהוא אינו צדיק (אם כי יש פרשנים שסבורים שיצחק חשב שעשו צדיק, כי היה עוור ולא ראה את התנהגותו ולפי המדרש הוטעה על ידי שאלותיו של עשו כ"אבא, היאך מעשרין את המלח ואת התבן?", מהן השתמע שהוא מדקדק במצוות) ולכן היה צורך שיבצע מעשה טוב, כדי שיהיה ראוי לברכה. כאב טוב אשר מכיר את יכולותיו של בנו, נתן יצחק לעשו, משימה שמתאימה לאופיו נטיותיו וכישוריו כדי שיצליח לבצעה, כי רצונו כאב לברך את בנו.
שאלה למחשבה: מדוע יצחק קירב את עשו ורצה לברכו, למרות שידע שהוא רשע?
הצעות תשובה: 1. יש גישה האומרת ש"רק אהבה תביא אהבה". יצחק פעל בחוכמה כאבא, הוא רצה לחזק ולהעצים את עשו, כדי שיפנה את מרצו וכוחותיו לאפיקים חיוביים. במדרש הגדול כתוב שיצחק אהב את עשו: "כדי לקרבו ולמושכו שהרי ק"ו (=קל וחומר) אם כשהוא אוהבו מעשיו מקולקלים, אילו שנאו וריחקו על אחת כמה וכמה. אמרו רבותינו: "לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת".


ילד משתולל, מתפרע, מתחצף, חלילה-יש שינהגו בו ביד קשה, עונשים, כעס כלפיו, והילד יחוש שלא מבינים אותו, את צרכיו ואת הגורמים לו להתנהג בדרכו ויש שיצליחו להתעלות על עצמם-חיבוק לילד, יד על כתפו, שיחה מלב אל לב עמו ואז הילד עשוי להירגע ובהדרגה אף לשנות את דפוסי התנהגותו. וכן כתב ה'אור החיים' הקדוש: "טעם יצחק שהיה חפץ לברך את עשיו הרשע, כי חשב שבאמצעות הברכות יתהפך למידת הטוב וייטיב דרכיו, כי הצדיקים יכאבו בעשות בניהם רשע והיה משתדל עימו להיטיב, ואפשר שהיה מועיל".
הרב שלמה קרליבך ז"ל אמר: "כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו". יצחק הצליח לראות בעשו את הדברים הטובים שקיימים בו "כי ציד בפיו"(בראשית כ"ה, 28)-עשו מסכן את עצמו מדי יום במאמציו לצוד בעלי חיים, כדי לדאוג למזון לבני משפחתו וגם מכבד מאוד את אביו ומתחשב ברגשותיו ואינו רוצה לעשות דבר שעשוי לצערו (ברור שיחד עם השימוש בעין טובה וברצון לדון לכף זכות יש צורך להכיר במציאות הקיימת, להיות מודע להתנהגות השלילית ולא לטייח וליפות את הדברים).
ניכר שהברכה מאוד חשובה לעשו. הוא נסער כאשר הוא מבין שיעקב הקדימו וקיבל את ברכת האב ומתאמץ לשכנע את אביו שייתן לו ברכה כלשהי, באומרו: "ברכני גם אני, אבי"(בראשית כ"ז, 34) "הברכה אחת היא לך אבי?ברכני גם אני, אבי"(בראשית כ"ז, 38 )ובנוסף לדיבור הוא צועק "ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד"(בראשית כ"ז, 34 ) וגם בוכה "וישא עשו קולו ויבך"(בראשית כ"ז, 38 ). (גם ליצחק עצמו חשוב לתת ברכה וגם רבקה ויעקב פועלים כדי לגרום לכך שיעקב יקבל ברכה, כי זה מאוד חשוב להם).
מרגש ומחזק לקבל ברכה מהורה-הילד חש שהוא חשוב לאביו ואהוב עליו. אכפת לאב ממנו, הוא דואג לו ומבקש את טובתו, מקדיש לו זמן אישי, חושב מהי הברכה הנחוצה לו והמתאימה לו, מתכוון באמירת הברכה ואומר דברים היוצאים מהלב, לאחר השקעה של חשיבה אודות הברכה שיאמר, מתוך תשומת-לב ונתינת כבוד לילד וגם להורה גורמת אמירת הברכה לילדו לתחושה טובה של קירבה בינו ובין הילד וקשר טוב וייחודי ביניהם.
2. יצחק לעתיד לבוא ילמד זכות על בניו שחטאו. מסופר על ר' חיים טירר מצ'רנוביץ, בעל ה"באר מים חיים", שאחד מבניו (=בנו ר' קלונימוס) סר מדרך הישר. אעפ"כ, מעולם לא הרחיקו ר' חיים מעל פניו, וחרף העובדה שסר מדרך האבות, דאג ר' חיים לכל צרכיו, כפי שנהג בשאר ילדיו. (רבי קלונימוס שב בתשובה שלימה לאחר פטירתו של אביו, אשר התגלה אליו והורה לו את דרך הישר) וכך היה אומר בנשאו כפיו אל שמיים: "רבונו של עולם, יהי רצון שתנהג בבניך במידת הרחמים, כפי שאני הקטן, נוהג בבני. אף לי בן שסר מדרך הישר, ובכל זאת אני מרחם עליו ומספק כל צרכיו". על פי זה, הסביר הצדיק, ר' מאיר מפרמישלאן, תלמידו של ר' חיים, את התנהגותו של יצחק: יצחק צפה ברוח הקודש שעתידים בניו לחטוא, ואז יבוא הקב"ה אליו בטענה: "בניך חטאו לי", כמסופר במסכת שבת (פ"ט, ע"ב) לכן, הקדים יצחק רפואה למכה, ככתוב : "וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו" – יצחק רחש אהבה לעשו הרשע, כדי שבאחרית הימים תהיה בפיו טענה ראויה לפני הקב"ה – הנה גם אני אהבתי את בני, אע"פ שלא התנהג כראוי, אז אנא אהוב אתה את בני ישראל, אף אם אינם מתנהגים כראוי.
יהי רצון שנברך בכל הזדמנות שמתאימה לכך (וגם נאמר מלים טובות וחיזוקים חיוביים)-

והמברך יבורך.
ה' יברך אותנו ואת כל עם ישראל, ונהיה ראויים לברכה.
שבת שלום (השבת-שבת מברכין לחודש כסלו) וחודש טוב!
עדנה ויג veigedn@gmail. com
 
רשימת התגובות  
עניין לנו בתורה שכל דרמה מושגחת ומוכתבת - , 21/11/2014
היה זה מעשה ההשגחה מראשית ועד אחרית. מבטן כבר יועדו ה``תומים`` להיות לאומים שונים ונפרדים. מבטן כבר נגזרה הדינאמיקה של התחרות ביניהם.
אלא שההפתעה הדרמטית היא כי בנרטיב שתוותה ההשגחה יועד לרבקה הצד היותר אקטיבי הצד של שלוחה אלוקית ועל כן רק לה נודע וגולה הסוד כאמור וכבר מהריונה גם התוצאה האיסטרטגית לאמור: ``ורב יעבוד צעיר``.
לעומת זאת על יצחק נגזרה הגזירה שלא ידע מכך דבר .
יצחק היה בהעלם של כל ידיעה נבואית לעניין זה. ולכן פעל עד להתפוצצות העניין מכח נטייתו והבנתו בלבד .[לא פלא בתודעת יצחק האלוהות מכונה : ``פחד יצחק``]
יותר מזה עניין היה לה לתורה להעצים את המחלוקת שבין רבקה ליצחק בכדי לחדד עוד ועוד הבדלים ערכיים ואחרים בין שני התאומים.
אם כן,שורש כל העניין היה שיצחק הודר מכל נבואה ופעל אל מגדר הוויתו האנושית האישית ובעניין זה היה לו ליצחק צלקת מכך שהפרידו אותו מישמעאל וכאילו הדיחו את הבכור בעבורו.
לעומת זאת רבקה הייתה בסוד הנבואה מראשית ולמעשה הוטל עליה בכל אמצעי להניא לבסוף את יצחק מלברך ולהכתיר את עשיו.
רק בפריזמה זו ניתן להבין את כל מכמניו המאלפים של זה הנרטיב.
והזוכר לתן חמישה לצדקה תבואהו ברכה
כתוב תגובה
הנך מוזמן להגיב על ברכת אב אוהב לבנו
*שם:
  דוא''ל:
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines