יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוךבמשפחה
כתבות, סדנאות, פרסומים...

 דעות

דף הבית » דעות » דעות ביהדות על מגוון נושאי הלכה, חגים, תפיסות יהודיות »המלחמה בזיוף וירושת הארץ
המלחמה בזיוף וירושת הארץ


14/08/2013
הרדיפה אחר הצדק שבפרשת שופטים, מתחדדת בפרשתנו, כשהתורה מחמירה את תביעתה - "לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה". בעקבות פרשת כי תצא והפטרתה.


לתקן את האיפה ואיפה.
הרדיפה אחר הצדק שבפרשת שופטים, מתחדדת בפרשתנו, כשהתורה מחמירה את תביעתה - "לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה". אין לזייף במשקולות ובמידות ולהרוויח באמצעים פסולים. פירוש נוסף, עומד על החומרה של איפה ואיפה בין המקומות בתוך ארץ ישראל (כגון 'מרכז' מול פריפריה, וכיו"ב). וזה כדרך שפירשו תלמידי הגר"א (שבימים אלה מלאו 204 שנים לתחילת עלייתם לארץ הקודש) שאחד מסימני הקץ המגולה של ראשית צמיחת גאולתנו, הוא תיקון הזיוף ותיקון האפליה שבין מקום למקום ("קול התור" על פי סנהדרין צח א).
 
למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נותן לך.
גם בפרשה הקודמת וגם בפרשתנו, סמוך וברור הקשר בין התביעה לחיים על פי הצדק, לבין ירושת הארץ (דברים טז וכה). אריכות הימים אינה דווקא ימים רבים אלא ימים איכותיים, מוסריים. כשם שאמר הנביא ישעיהו - "הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית כי-תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם" (ישעיהו נח). ואז "תעלה ארוכתך מאד". ומצוות כיבוד הורים תוכיח, כי 'שכרה' של מצוַות הכרת הטוב ואי כפיות הטובה, הוא שכר אמיתי של נפש מוסרית איכותית – אריכות ימים.
לפיכך אנו, כאומה, כקהילה, כחברה, כמשפחה, וכיחיד - אמורים לבנות את חיינו על גבי קומה מוסרית-חברתית, ואז מאליה תשפיע ירושת הארץ נכון על חיינו, שיהיו איכותיים באמת.
 
שלטון מוסרי.
הצדק והארץ אחוזים זה בזה בחיים הלאומיים והמדיניים של האומה הישראלית. איכות חיינו במדינה, תלויה בצדקתה המוסרית. "כי זה ידוע כי כל מלכות צדק תעמוד, כי הצדק כבניין והעיוות כהריסות, כרגע יפול הקיר" (פירוש ראב"ע, דברים כה). באומות העולם יכול שלטון להסתפק בכוחניות, ביח"צנות ובפוליטיקה נמוכה. אך בישראל - "בגויים לא יתחשב", ובעיוות - לא מתקיים השלטון.
ימים אלו, הם ימי חשבון נפש, במישור הפרטי ולא פחות - במישור הציבורי. ניכרת בעליל החתירה לתקן עוולות, למנוע אפליות ולקחת אחריות על התנהלות מוסרית של השלטון ומוסדותיו.


אלו גם ימים של זכרון חורבן גוש קטיף, כאשר דממו משום-מה כל נושאי הדגל של זכויות האדם וחירותו... כאשר הפכה התקשורת למערכת 'שומרת אתרוגים'; כאשר שתקה מערכת המשפט אל מול רמיסת חיי אדם; כאשר מילאו חלקים בחברה הישראלית את פיהם מים והקשו את לבם מול סבלם של אחיהם... ובהקשר הזה, גורל שדרות היה כשל גוש קטיף.
 
בית כלא אנושי מול חירות אלקית.
שאלות המוסר לא מסתכמות בגבולות הצדק הפרטי והחברתי. כאן בארץ הזאת, מלחמת עמלק פותחת בירור נוקב ביותר של שאלות מוסריות בהקשר הלאומי-האלקי (דברים כה). מי שחמל, ופקפק בצדקתו המוסרית של הציווי למחות את עמלק, נתגלה בסופו באכזריותו בשעה שהרג במו ידיו את נוב עיר הכהנים, זהו דואג האדומי, בתורתו החיצונית האטומה לדבר ה' - הוא המוסר הכולל (מדרש רבה קהלת פרשה ז, יומא כב). כאשר המבט האנוכי האנושי מסרב להיפתח לאופק האלקי, הריהו חנוק בבית כלא צר, עכשווי ומוגבל. אך לא כן - "נצח ישראל לא ישקר" (שמואל טו). ואדרבה, מכוח הרחמים והרגישות המוסרית, נצא לקרב נגד הרשעה והאכזריות העמלקית - בלי שום פקפוק מוסרי שכלי (מלבי"ם שמואל א' טו, "לרחם" לעומת "לחמול").
 
צניעות אמיתית.
סמיכות פרשיות הצדק, המשקולות ומלחמת עמלק, מלמדת כי סטייה שלנו מן הצדק, היא הסיבה שאויבינו קמים עלינו, כנאמר "בא זדון ויבוא קלון" (משלי י"א). ורדיפתם אותנו, באה לעורר, לנער, לנקות ולתקן את עצמנו (שמות יט מכילתא, תנחומא דברים כה). לכן אפוא, מצמיד הכתוב לכך - "ואת צנועים חכמה" (משלי שם).
מי שנאמן רוח באמת, מכסה דבר ואינו הולך רכיל (המשך משלי שם). הוא "אינו מפאר אחריו", אינו עוסק בפרסום, בראוותנות וביחצ"נות, אלא "איש אמונים מי ימצא" (רבנו בחיי כי תצא כ"ד על פי משלי י"ז). זו בדיוק אותה ענווה פנימית, להקשיב מלמטה לקול האלקי מלמעלה, לפתוח את אופקינו המוסריים לקליטת המוסר האלקי, ולהיות מוכנים למסור את הנפש עליו.
למחוק את הפערים.
עמלק הוא המזנב בנו את הנחשלים. מפצל בין אלה שמתחת ובתוך הענן, לחלשים שעלולים להיפלט. הוא הלוקח בשבי ומתעלל, והוא הדורש באכזריותו ובאטימותו את שחרור הרוצחים שדם אחינו שפוך על ידם. החולשה המוסרית שבשחרור כזה, אינה תלויה בהסכמים, באילוצים ובלחצים. צריך להבין שדווקא הטלטלות הנסתרות והגלויות ביחס לארץ כולה, מטילות על כולנו אחריות ביחס לריבונותנו על הארץ כולה וירושתנו אותה, ובשמירת נחלת אבותינו ויישובינו, אחינו ואחיותינו בכל אתר. את המוסריות באמת אנחנו מבקשים!
מן הראוי להקשיב לפרשתנו ולתביעתה לחיי צדק במובן הכללי, בכל מרחבי חיינו בארץ חיינו.

 
הרחיבי מקום אהלך- ...אל תיראי.
נבואת ישעיהו, בהפטרת פרשתנו, כלולה בתוך שבע שבתות הנחמה, כנגד כל מי שאומרים בטפשותם - "מה אפשר לעשות" (בבא קמא לח). אדרבה, אומר הנביא, עלינו להרחיב ולהאריך את המיתרים ולחזק היתדות. לפרוץ ימין ושמאל (ישעיהו נ"ד). ועל חשש הבריות כי - אם נתרחב בגוף, בבניין, בהתיישבות, בטבע, אזי הרוחניות מה תהא עליה? מוסריות היכן תמצא? אומר הנביא בהמשך - על פי הבנת תורת הנגלה והנסתר של צפת, ר' משה אלשיך בן דורו של האר"י הקדוש - "אל תיראי כי לא תבושי". כל שינוי כאן למטה, בהרחבת האחיזה בארץ על כל שכבותיה ומרחביה, בא מתוך הרחבה גנוזה בעולמות עליונים - "יריעות משכנותיך יטו". ובכל זאת שלא תזוח דעתנו, כי דווקא בגלל ודאות הגאולה "וברית שלומי לא תמוט" - רבים אתגריה, והצורך להצמיח מכוחה של הגאולה הטבעית, את קומותיה המוסריות והרוחניות.
והמרחם האלקי יחוס ויחמול על שארית עמו, ויתן בנו כוחות גדולים ומשימות גדולות לעבדו בלבב שלם, בטהרה ובאמיתיות, למען נחיה וירשנו את הארץ, והיה מחננו קדוש כי ה' אלקינו מתהלך בקרב מחננו.
 
רשימת התגובות  
- , 22/08/2013
Pefrect answer! That really gets to the heart of it!
כתוב תגובה
הנך מוזמן להגיב על המלחמה בזיוף וירושת הארץ
*שם:
  דוא''ל:
*כותרת:
*תוכן:

אימות תווים:
 

פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines